fbpx

Razumeti teoriju muzike

Ako se baviš se muzikom, a želiš da naučiš više o osnovnim muzičkim znanjima i veštinama iz oblasti teorije i istorije muzike, solfeđa i muzičkih stilova – ovo je pravi kurs za tebe. Predavači na katedri za audio produkciju i eksperti u svom poslu Smiljka i FIlip kroz kurs će obuhvatiti analizu muzičkog teksta, kritičko slušanje i prepoznavanje, čitanje s lista (pevanje i sviranje), verbalnu interpretaciju – opisivanje muzike i našeg razumevanja muzike.

Kurs će se održavati preko Zoom platforme, potpuno je interaktivan, grupe su male, a insistira se na praktičnom radu u komunikaciji sa predavačem.

O KURSU:

Kurs je edukativan, instruktivan i izrazito praktično primenljiv. Nudi brojna osnovna muzička znanja i veštine iz oblasti teorije i istorije muzike, solfeđa i muzičkih stilova. Kroz savladavanje programa, polazniku se omogućava da razume načela stvaranja, interpretacije, kritičkog slušanja i analize muzičkih dela. Kurs obuhvata čitanje, pisanje, slušanje, izvođenje (glasom ili na klaviru) i interpretaciju (rečima) notnog teksta i zasebnih muzičkih parametara. Krajnji cilj kursa je osposobljavanje polaznika da spozna zakonitosti muzike i o muzici govori iz različitih vizura (kompozicione, istorijske, stilske, žanrovske), analitično, razložno, upotrebljavajući ispravnu i adekvatnu terminologiju.

Osnovna ideja kursa je da se za šest nedelja, tokom dvanaest jednoipočasovnih predavanja i nekoliko sati koje polaznik odvaja za izradu domaćih zadataka, predoči i savlada planirani program (spisak oblasti i tema u nastavku) i ostvare precizni ishodi (lista znanja i veština koje se stiču takođe u nastavku). Predavanja su osmišljena kao spoj multimedijalnih prezentacija, vežbi, diskusija i klasičnog, ex cathedra izlaganja. Predavač nije samo tutor i demonstrator, nego je i medijator, ispitivač i asistent pri vežbanju. 

PROGRAM KURSA

Uvod u Teoriju muzike

Muzika, zvuk i ton

Čitanje nota

Čitanje i pisanje nota

Uvod u ritam Pauze

Čitanje i pisanje ritma

Uvod u metriku

Solfeđo

Metrika 

Tempo

Dinamika

Artikulacija

Uvod u melodiku

Melodija

Intervali

Akordi

Skale i tonaliteti

Osnove muzičkih oblika 

Teorija muzike i DAW

UŽI ISHODI UČENJA:

čitanje nota u violinskom i bas ključu

čitanje ritma (taktiranje, parlato)

izvođenje (glasom) melodijskih, ritmičkih i ritmičko-melodijskih vežbi

razlikovanje vrsti i oznaka za tempo, dinamiku i artikulaciju

prepoznavanje intervala, akorada i tonaliteta (analiza harmonije)

prepoznavanje i razumevanje muzičkih formi

ŠIRI ISHODI UČENJA:

razumevanje razlika između klasične umetničke i popularne muzike, između pojedinih muzičkih stilova, kao i između pojedinih žanrova popularne muzike, prema analizi muzičkih parametara

pozicioniranje izvesnih muzičkih pojava u određene istorijske kontekste

razumevanje pristupa takozvanom bliskom čitanju notnog teksta

razumevanje teorije muzike kao integralnog elementa poznavanja muzike

PREDAVAČI

SMILJKA JOVANOVIĆ

Smiljka je diplomirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a nastavila studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, gde je doktorirala Teoriju umetnosti i medija. Muzikom i naukom se bavi gotovo celog života. Svira violinu i klavir i objavljuje radove iz oblasti teorije umetnosti. Predavač je na SAE Institute Belgrade, gde nekoliko proteklih godina radi istraživanja i podučava studente o muzici, umetnosti i kulturi.

 

FILIP VLATKOVIĆ

Filip je predavač na katedri za Audio produkciju SAE Instituta u Beogradu, audio inženjer, kantautor i producent sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom, a do sada je radio na mnogobrojnim projektima u muzičkoj, filmskoj industriji i broadcastingu. Poslednjih pet godina je kreativni producent medijske platforme Omladinski radio javnog servisa RTV. Kao zagovornik kombinacije staromodnih i inovativnih tehnika u snimanju sarađivao je sa izvođačima poput Nevernih Beba, EKV Revisited, Saša Lokner, VVhile, Azil5 i dizajnirao zvuk za nekoliko dugometražnih igranih filmova režisera Želimira Žilnika. 

Osim toga, on je prošle godine objavio album Heartsongs for the Brave koji je sniman na relaciji Novi Sad – New York. Na albumu su učestvovali muzičari i ljudi koji iza sebe imaju saradnju sa velikanima američke indie i pop scene poput Neko Case, They Might Be Giants, City and Colour, Moby, Ryuichi Sakamoto, Thievery Corporation.

USLOVI UPISA

Nema akadmskih preduslova za upis. Važno je da kandidati budu iznad 17 godina kako bi pohađali kurs.

POČETAK: 22. JUN

TRAJANJE: 6 NEDELJA

TERMINI: UTORAK I ČETVRTAK 19H DO 20:30H

KVALIFIKACIJE: SAE CERTIFICATE

CENA

200EUR (2 X 100EUR)

Svi SAE kursevi održavaju se na srpskom jeziku. All SAE Institute Belgrade courses are held in Serbian language.

Ukoliko se ne okupi dovoljna grupa polaznik, SAE Institut zadržava pravo da odloži kurs, o čemu će polaznici biti blagovremeno obavešteni.

PRATITE SVE NOVOSTI NA NAŠIM DRUŠTVENIM MREŽAMA